Dnes je: Nedeľa 23. júna 2024, meniny má Sidónia, zajtra bude mať meniny Ján.

Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo

V školskom roku 2011/2012 sa naša škola Gymnázium Andreja Škrábika zapojila do medzinárodného projektu Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo. Projekt organizuje OZ Človek v ohrození, ide o neziskovú, mimovládnu organizáciu založenú na Slovensku v roku 1999. Je členom Platformy rozvojových mimovládnych organizácií na Slovensku a tiež partnerom Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie.

Hlavný cieľ projektu:

Prispieť k boju proti chudobe prostredníctvom aktivít zameraných na klimatické zmeny a spravodlivý obchod (fair trade), ako aj aktivít zameraných na znižovanie spotreby energie.

V rámci projektu sme realizovali dve aktivity:
 1. Výstavu ekohračiek pod názvom Využívaním odpadu proti klimatickým zmenám (miestna aktivita)
 2. Výroba a distribúcia letákov s problematikou vplyvu dopravy na klimatické zmeny (medzinárodná aktivita v rámci Aktívne globálnych týždňov).
Stručný popis aktivít:
 1. Využívaním odpadu proti klimatickým zmenám -

  výstava ekohračiek Ústrednou témou aktivity boli klimatické zmeny a boj proti nim. Pripravili a realizovali sme výstavu ekohračiek vyrobených z odpadového materiálu. Hračky okrem žiakov našej školy vyrábali aj žiaci Cirkevnej základnej školy sv. J. Vianneyho a deti z OZ eRko. Výstavou sme chceli upozorniť na problém zbytočného hromadenia odpadu. Do odpadu sa dostávajú aj materiály, ktoré sa dajú ešte využiť, napríklad aj na výrobu ekohračiek. Súčasťou výstavy bol aj poster vytvorený žiakmi našej školy, ktorý informoval o príčinách klimatických zmien a o možnostiach ako zmierniť ich dôsledky. Zvýšenú pozornosť žiaci venovali problematike odpadu a zbytočného hromadenia vecí, ktoré sa potom ešte funkčné vyhadzujú a kupujú sa nové, ktoré o krátky čas čaká rovnaký osud. Poster informoval aj o nakladaní s odpadom v meste a o aktivitách, ktoré realizuje mesto s cieľom zlepšiť kvalitu životného prostredia – informácie získali žiaci návštevou Mestského úradu. Výstavou sme tiež chceli upozorniť na problémy chudobných krajín globálneho Juhu. Obyvatelia týchto krajín často nemajú prostriedky ani na pokrytie základných životných potrieb a v iných krajinách, vrátane našej, mnohí ľudia zbytočne plytvajú. O výstave sme informovali prostredníctvom plagátov, ktoré vytvorili sami žiaci.

 2. Doprava a klimatická zmena – výroba a distribúcia letákov s problematikou vplyvu dopravy na klimatické zmeny

  Túto aktivitu sme realizovali v rámci medzinárodnej akcie Aktívne globálne týždne, ktorú na Slovensku vyhlásilo OZ Človek v ohrození v spolupráci s organizáciami v Poľsku, Rakúsku, Českej republike a na Malte.

  Na začiatku aktivity žiaci vyhľadali a spracovali informácie týkajúce sa danej témy. Okrem internetových stránok využili aj knižnice a materiály od OZ Biomasa. Na základe získaných informácií pripravili letáky určené pre verejnosť, ktoré potom rozdávali v meste. V rámci tohto týždňa pripravili žiačky kvarty akciu pre žiakov I. stupňa ZŠ. Venovali sa významu triedenia odpadu.

  Jedným z dôležitých cieľov tejto aktivity bolo upozorniť na fakt, že na znečisťovanie životného prostredia, na zmenu klímy a dôsledky týchto zmien najviac doplácajú ľudia žijúci v chudobných krajinách globálneho Juhu.Kontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!