Dnes je: Pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna, zajtra bude mať meniny Oľga.


Pedagógovia v školskom roku 2013/2014

Ing. Ivana Babulová
výchovný poradca,chémia, prírodoveda
Mgr. Vladimír Baďura
telesná a športová výchova
Mgr. Mária Baďurová
triedna učiteľka III.A, anglický jazyk
Mgr. Jana Barteková
triedna učiteľka IV.A, anglický jazyk
Mgr., Ing. Mária Betinská
triedna učiteľka VII.B, katolícke náboženstvo, matematika
Mgr. Elena Čerňanská
triedna učiteľka VII.A, matematika, logické hry, svet práce, svet techniky, ŠKD
Mgr. Lukáš Franek
katolícke náboženstvo
Mgr. Pavol Gera
katolícke náboženstvo
Mgr. Peter Hluzák
katolícke náboženstvo
PeadDr. Ľubica Hoskovcová
fyzika
Mgr. Michal Hoskovec
triedny učiteľ IX.A, geografia
Ing. Anna Hulínová
nemecký jazyk
Ing. Juraj Jasenovec
biológia, CVČ
Mgr. Andrea Joneková
triedna učiteľka IX.B, anglický jazyk
Mgr. Martin Kačic
výchova k zdraviu, občianska výchova, dejepis, regionálna kultúra
MVDr. Zuzana Kotríková
anglický jazyk
Mgr. Jana Kšiňanová
špeciálny pedagóg
Ing. Juraj Lajčák
informatika
PaedDr. Mária Macková
nemecký jazyk, telesná a športová výchova, ŠKD
Mgr. Eva Majerčíková
triedna učiteľka II.A, anglický jazyk
PhDr. Anna Matejková
slovenský jazyk a literatúra, ŠKD
PeadDr. Ján Mihalec
triedny učiteľ IV.B, informatika , informatická výchova
Marta Paulínyová
ŠKD
Mgr. Marcela Pekárová
katolícke náboženstvo, informatika
Mgr. Jana Rybáriková
triedna učiteľka V.A, katolícke náboženstvo, výtvarná výchova, výchova k zdraviu
Mgr. Mária Rybáriková
triedna učiteľka I.A, hudobná výchova, vlastiveda, výtvarná výchova, prírodoveda
Mgr. Darina Smiešková
triedna učiteľka VIII.A, slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova,výchova umením, výtvarná výchova
Mgr. Veronika Sojková
triedna učiteľka V.B, slovenský jazyk a literatúra, dejepis
Mgr. Veronika Svrčková
anglický jazyk
Mgr. Miriama Uričová
nemecký jazyk
Mgr. Mária Vanáková
slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova, výtvarná výchova, ŠKD
Mgr. Anna Veselá
Ing. Katarína Žideková
triedna učiteľka VI.A, geografia, biológia, vlastiveda

Materská dovolenka:
Ing. Mgr. Katarína Janeková
Mgr. Smiešková MartinaKontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!