Dnes je: Nedeľa 23. júna 2024, meniny má Sidónia, zajtra bude mať meniny Ján.Školský vzdelávací program 1.-4.ročník 2013/2014
Vzdelávacia oblasť PK Predmet/Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu
Jazyk a komunikácia MZ slovenský jazyk a literatúra - SJL 9 8 8 8 33


anglický jazyk - ANJ 1 1 4 4 6


bystrá hlavička - BYH 1 1 2
Príroda a spoločnosť
prírodoveda - PDA 1 1 1 1 4


vlastiveda - VLA
1 1 1 3
Človek a hodnoty
katolícke náboženstvo - KNB 2 2 2 2 8
Matematika a práca
matematika - MAT 4 4 4 4 16
s informáciami
informatická výchova - IFV
1 1 1 3
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie - PVC


1 1
Umenie a kultúra
výtvarná výchova - VYV 1 1 1 1 4


hudobná výchova - HUV 1 1 1 1 4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova - TSV 2 2 2 2 8
Spolu


22 23 25 26 96Školský vzdelávací program 5.-9.ročník


Vzdelávacia oblasť PK Predmet/Ročník
5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Jazyk a komunikácia A slovenský jazyk a literatúra - SJL
5 5 5 5 5 25


anglický jazyk - ANJ
4 3 3 3 3 16


nemecký jazyk - NEJ

1 1 2 2 6
Človek a príroda B fyzika - FYZ

1 1 1 2 5


chémia - CHE

1 1 1 2 5


biológia - BIO
1 1 2 2 1 7
Človek a svet práce
svet práce - SEE
1 1


svet techniky - SVT


1 1
Človek a spoločnosť C dejepis - DEJ
1 2 1 2 2 8


geografia - GEO
2 1 2 1 2 8


občianska výchova - OBV
1 1 1 1 4
Človek a hodnoty
katolícke náboženstvo - KNB
2 2 2 2 2 10
Matematika a práca D matematika - MAT
3 4 4 4 4 19
s informáciami
informatika - INF
1 1 1 1 4

logické hry - LGH
1 1
Umenie a kultúra E výtvarná výchova - VYV
1 1 1

3


hudobná výchova - HUV
1 1 1

3


výchova umením - VUM1 1
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova - TSV
2 2 2 2 2 10


výchova k zdraviu - VCZ
1 1 1 1 1 5


regionálna kultúra - RGK
1 1
Spolu25 29 29 30 30 143
vedúci MZ:Mgr. Baďurová Mária
členovia:
Mgr. Mária Rybáriková, Mgr. Eva Majerčíková, Mgr. Marta Ponechalová, Mgr. Jana Barteková, PaedDr. Ján Mihalec, Mgr. Mária Vanáková, Mgr. Jana Rybáriková, Ing. Ivana Babulová, Ing. Katarína Žideková, Mgr. Jana Kšiňanová, Marta Paulínyová, Ľubica Rosická, Mgr. Mária Macková, Mgr. Anna Matejková, Mgr. Elena Čerňanská


A Vedúci PK:Mgr. Joneková Andrea
členovia:MVDr. Kotríková Zuzana, Mgr. Barteková Jana, Mgr. Svrčková Veronika, Ing. Hulínová Anna, Mgr. Sojková Veronika, Mgr. Smiešková Darina, Mgr. Vanáková Mária, PhDr. Matejková Anna, Mgr. Macková Mária, Mgr. Uričová Miriama


B Vedúci PK:Ing. Žideková Katarína
členovia: Mgr. Čerňanská Elena, PaedDr. Ľubica Hoskovcová, Ing. Juraj Jasenovec, Ing. Ivana Babulová


CVedúci PK:Mgr. Hoskovec Michal
členovia:Ing. ,Mgr.,Betinská Mária, Mgr.Gera Pavol, Mgr.Kačic Martin, Mgr.Rybáriková Janka, Ing. Žideková Katarína,Mgr. Veronika Sojková, Mgr. Lukáš Franek, Mgr. Marcela Pekárová


DVedúci PK:Mgr. Gabčo René
členovia:Ing., Mgr.Betinská Mária, Mgr. Pekárová Marcela,Mgr. Elena Čerňanská,PaedDr. Ján Mihalec, Ing. Juraj Lajčák


EVedúci PK:Mgr. Smiešková Darina
členovia:Mgr. Vanáková Mária, Mgr. Vladimír Baďura, Mgr. Jana Rybáriková, Ing. Katarína Žideková, Mgr. Martin Kačic, PaedDr. Macková Mária
Kontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!