Dnes je: Štvrtok 25. apríla 2024, meniny má Marek, zajtra bude mať meniny Jaroslava.

Stravné v školskej jedálni, školský rok 2013/2014:

Oznam!

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami, taktiež prevádzkovou réžiou spojenou s nákladmi na zariadenie. V školskej jedálni sa od 1.11.2013 zavádza prevádzková réžia vo výške 0,20 € na jeden obed.

Finančné pásma

Ceny stravného platné od 1.11.2013

1. - 4. ročník1,21 €
1. r. HN - 4.r. HN0,21 €
5. - 9. ročník1,29 €
5.r.HN - 9.r.HN0,29 €
1.G. - 4.G 1,29 €
5.G. - 8.G 1,39 €
zamestnanci1,39 €Ceny stravného platné do 1.11.2013

1. - 4. ročník1,01 €
1. r. HN - 4.r. HN0,01 €
5. - 9. ročník1,09 €
5.r.HN - 9.r.HN0,01 €
1.G. - 4.G 1,09 €
5.G. - 8.G 1,19 €
zamestnanci1,19 €

IBAN: SK9109000000005029854504

Ceny stravného sú stanovené v zmysle finančných pásiem Ministerstva školstva SR.

Stravné sa uhrádza do pätnásteho bežného mesiaca, na ktorý je poštová poukážka vystavená.
Ústrižok o zaplatení sa odovzdáva v kuchyni pri výdajnom okienku.

Ak stravník neuhradí stravné do pätnásteho bežného mesiaca, respektíve najneskôr do konca mesiaca, budú mu obedy v školskej jedálni pozastavené, až do vysporiadania si záväzkov !!!

Odhlásiť sa z obeda je možné osobne, alebo telefonicky na č.t. 041/5422270 do ôsmej hodiny ráno.

Kontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!